Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2019: 05 (03)

BNEJSS 2019 (05) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Teoman AKPINAR

Adliye Çalışanlarının Performanslarının Artırılmasında Sürekli İyileştirme

Continuous Improvement in Improving The Performance Of Court Employees

1-9

Erinda MISHO

The Development of Environmental Law in Albania: Historical Overview of Efforts toward Full Approximation with the Acquis Communautaire

10-16

Caner SANCAKTAR

Balkanlar’da Osmanlı Mirasından Arınma Siyaseti

De-Ottomanization Policy In The Balkans

17-27

Nesrin ÇELİK, Meltem Okur DİNÇSOY

Kalkınma ve Organize Sanayi Bölgeleri: Edirne OSB Üzerine Bir Araştırma

Development and Organized Industrial Zones: A Research on Edirne OIZ

28-45

Murat ÇETİN, Fikret KARADENİZ

Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları Arasındaki İlişki: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi

The Relationship Between Government Revenues and Expenditures: A Time Series Analysis on Turkish Economy

46-56

Aykut TİKİCİERİ, Enver Erdinç DİNÇSOY

Ticari Bankaların Kredi Yönetiminde Sektörel Yaklaşım: Faktoring ve Üretim Firmaları Üzerine Örnek Çalışma

Sectoral Approach to Credit Management of Commercial Banks: A Case Study on Factoring and Manufacturing Companies

57-71

Erdal ŞAHİN

The Construction of Hagia Sophia As An Imperial Space and The Process of Change

72-77

Burcu Akçay ÖZKAN, Özge Yalçıner ERCOŞKUN

İç Anadolu Bölgesi'ndeki Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi

Agricultural Tourism In Ecological Farms In The Central Anatolia Region

78-89

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top