Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2020: 06 (03)

BNEJSS 2020 (06) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Kemal ERGAN, İsmail KIZILIRMAK, Senem ERGAN

Gastronomik Ürünlerin Destinasyon Seçimine Olan Etkisi: Edirne İli Örneği

The Effect of Gastronomic Products on Destination Choice: The Sample of Edirne Province

1-10

Hüseyin DİKME, İpek SUCU

Giyim Modası Olgusu ve Moda Programlarında Yaşam Tarzı Sunumları

The Concept of Clothing Fashion and Lifestyle Presentations in Fashion Programs

11-17

Esra Karapinar KOCAĞ

Children in the Turkish Labour Market

18-25

Seyfettin ÜNAL, Sezgin KOYUN

Finansal Tutum ve Yaşam Tatmininin Demografik Faktörlerle İlişkisi: Örnek Olay İncelemesi

The Relationship of Financial Attitude and Life Satisfaction with Demographic Indicators: A Case Study

26-32

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top