Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2017: 03 (Special Issue): Economic and Social Development in Balkan Countries

BNEJSS 2017 (03) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Müjgan DENİZ

Kruvaziyer Turizminin Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

Analysing Cruise Industry in Terms of Turkish Tourism Sector

1-13

Selma DEMİRTAŞ AYDOĞAN

Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergiye Karşı Davranışları Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Basis of Tax Psychology and Assessment of the Factors Affecting Tax Contrary Behaviors

14-22

Seyfi AKTOPRAK

2001 Ekonomik Krizi ve Makroekonomik Dengeler

2001 Economic Crisis and Macroeconomic Balance

23-27

C. Uğur ÖZGÖKER, Güney Ferhat BATI

Avrupa Birliği’nin Balkanlar Genişlemesi ve Balkan Ülkelerinde ‘’Barış ve Refaha’’ Katkıları

Contribution of ‘’Peace and Refah’’in European Union’s Balkans Expansion and Balkan Countries

28-36

Selma DEMİRTAŞ AYDOĞAN

Türkiye’de ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergilemede Adaleti Sağlamaya Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi

Evaluation of Practices to Ensure Justice in Taxation in Turkey and Selected OECD Countries

37-50

Erkan SARSICI, Bekir DEĞİRMENCİ, Cahit ÖZTÜRK

Sermaye Piyasalarına Yeni Bir Kavram Olarak Giren Türkiye Varlık Fonu Yönetimi

Asset Fund Management: A New Concept as Entering Capital Markets in Turkey

51-58

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top