Announcements

Düzenlediğimiz tüm kongrelerimiz yeni akademik teşvik yönetmeliğine uygundur. 

Tekirdağ ve Plovdiv Proceedings Book güncellendi.

Edirne / Turkey, September 29-30, 2018

Connect with us

Go to top