Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2019: 05 (04)

BNEJSS 2019 (05) 04  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Arlene R. PAGAURA

Attributes of Innovative School Administrators in a State University

1-8

Aynur AKATA

A Discussion on the Evaluation of RTD Supports on Innovative Performance of SME’s in Turkey

9-15

Ayşenur ALTINAY, Saadet Yağmur KUMCU, Özden Sevgi AKINCI

Bardağı Taşıran Son Damla, BRICS Bankası

Fanning The Flames, BRICS Bank

16-24

Salih MEMİŞ, Zafer CESUR

Tüketici Boykotunun Çevresel Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

A Study To Assess The Environmental Sensitivities Of A Consumer Boycott

25-33

Teoman AKPINAR

Muhasebe Mesleğinde Etik Kurallar

Ethical Rules in Accounting Profession

34-39

Caner SANCAKTAR

Doğu Avrupa’da Devletçi Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş: Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya

Transition to Capitalism From Statist Socialism in The Eastern Europe: Hungary, Czechoslovakia and Poland

40-50

Muhammed BENLİ

The Long-Run Effects of Trade and Income on Carbon Emissions: Evidence from Heterogeneous Dynamic Panel of Developing Countries

51-58

Saadet Yağmur KUMCU, Cüneyt Yenal KESBİÇ

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Politikalarının Hanehalkı Tasarruf Eğilimine ve Yatırımlara Etkisi

Effects of The Private Pension System Policies to Household Savings and Investments, in Turkey

59-67

Can Burak NALBANTOĞLU, Gizem AKINCI

Türk – İsveç İş Kültüründe Liderlik Tarzlarının Çatışma Çözüm Yönetimi Üzerine Etkisi

The Effect of Leadership Styles on Conflict Resolution Management in Turkish–Swedish Business Culture

68-84

Necla DOĞAN, Süleyman BARUTÇU

Eğitim Kurumlarında Sosyal Medya Pazarlama Algısı: Denizli İlinde Bir Araştırma

Perception of Social Media Marketing in Educational Institutions: A Study in Denizli

85-94

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top