Önemli Tarihler:
Özet Gönderimi Son Tarihi                   : 10 Mart 2017
Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi          : 20 Mart 2017
Tam Metin Gönderimi Son Tarihi          :25 Mart 2017
Kongre Programı Duyurulması         : 30 Mart 2017
Kongre Tarihi                                  : 8-9 Nisan 2017
 
 
 
 
Important Dates:
Abstract Submission Deadline             : March 10, 2017
Registration Fee Deadline                    : March 20, 2017
Full Article Submission Deadline          : March 25, 2017
Congress Programme                        : March 30, 2017

Congress Date                                   : April 8-9, 201707

Go to top