Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi                 :1 Mart 2018

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi       : 15 Mart 2018

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi       : 1 Nisan 2018

Kongre Programı Duyurulması          : 15 Nisan 2018

Kongre Tarihi                                      : 21-22 Nisan 2018

 

Important Dates:

Abstract Submission Deadline           : March 1, 2018

Full Article Submission Deadline       : April 1, 2018

Congress Programme                        : April 15, 2018

Congress Date                                   : April 21-22, 2018

Go to top