Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarihi               : 1 Mayıs 2021

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi     : 15 Mayıs 20201

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi     : 15 Mayıs 2021

Kongre Programı Duyurulması        : 25 Mayıs 2021

Kongre Tarihi                                    : 29-30 Mayıs 2021

 

Important Dates

Abstract Submission Deadline         : May 1, 2021

Full Article Submission Deadline     : May 15, 2021

Congress Programme                       : May 25, 2021

Congress Date                                   : May 29-30, 2021

Go to top