Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi                 :01 Nisan 2019

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi       : 08 Nisan 2019

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi       : 10 Nisan 2019

Kongre Programı Duyurulması          : 15 Nisan 2019

 

Kongre Tarihi                                      : 20-21 Nisan 2019

 

Important Dates:

Abstract Submission Deadline           : April 01, 2019

Full Article Submission Deadline       : April 10, 2019

Congress Programme                        : April 15, 2019

Congress Date                                   : April 20-21, 2019

Go to top