Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarihi               : 20 Eylül 2019

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi     : 1 Ekim 2019

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi     : 1 Ekim 2019

Kongre Programı Duyurulması        : 2 Ekim 2019

Kongre Tarihi                                    : 5-6 Ekim 2019

 

Important Dates

Abstract Submission Deadline         : September 20, 2019

Full Article Submission Deadline     : October 1, 2019

Congress Programme                       : October 2, 2019

Congress Date                                   : October 5-6, 2019

Go to top