Önemli Tarihler

 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

: 15 Ocak 2017

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarih

: 01 Şubat 2017

Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

: 10 Şubat 2017

Kongre Programının İlanı

15 Şubat 2017

Kongre Tarihi

: 04-05 Mart 2017

 

Important Dates

 

Abstract Submission Deadline

: January 15, 2017

Registration Fee Deadline

: February 01, 2017

Full Article Submission Deadline

: February 10, 2017

Congress Programme

: February 15,  2017

Congress Date

: March 04-05, 2017

Go to top