VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi

Bildiri Çağrısı 
IBANESS Kongreler Serisi-Tekirdağ/Türkiye
  
24-25 Mart 2018 
Tekirdağ, Türkiye

IBANESS,  University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Macedonia Ortak Organizasyonu

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi Tekirdağ şehrinde 24-25 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve University  ve Makedonya’nın "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Macedonia tarafından organize edilen IBANESS Kongreler Serisine katılmaya davet ediyoruz. Kongreler serimiz, sosyal bilimler alanındaki farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirmekte ve katılımcılara bilimsel çalışmalarını sunma, deneyimli uzmanlardan katma değeri yüksek geri–dönüşler alma, fikir alış-verişinde bulunma, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlama fırsatı sunmaktadır. Kongreye sözlü sunum, poster ve uzaktan sunum ile katılabilirsiniz. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Kongrede sunulan ve hakem denetiminden geçmiş tüm makaleler ISBN’li konferans CD’sinde yer alacaktır.

Özetlerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderiniz.

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi             : 1 Şubat 2018

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi   : 15 Şubat 2018

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi   : 1 Mart 2018

Kongre Programı Duyurulması       : 15 Mart 2018

Kongre Tarihi                                   : 24-25 Mart 2018

 

Katılım Ücreti: 250 TL

Not: Katılım ücreti; yazar ve katılımcı sayısına bakılmaksızın makale başınadır. Her bir ilave makale için ek olarak 250 TL ödenecektir.

 

İlginiz için şimdiden teşekkür ediyor, sizleri 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Tekirdağ’da düzenleyeceğimiz uluslararası kongreye bekliyoruz.

Saygılarımızla,

IBANESS Kongre Düzenleme Komitesi-http://www.ibaness.org

 

 

VII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series

Call for Papers 
IBANESS Congresses Series-Tekirdag/Turkey 
24-25 March, 2018 
Organized by 

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of Macedonia

 

We would like to invite you to participate in the IBANESS Congresses Series in Tekirdag/Turkey which will bring together many distinguished social and behavioral science researchers from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues. Languages of the congress are Turkish and English.

All submitted full papers will be Included in the congress proceedings CD with ISBN.

You can e-mail your abstract to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Important Dates:

Abstract Submission Deadline                      : February 1, 2018

Full Article Submission Deadline                  : March 1, 2018

Congress Programme                                   : March 15, 2018

Congress Date                                               : March 24-25, 2018

 

We look forward to receiving your submissions and seeing you on March 24-25, 2018 in Tekirdag, Turkey.

Sincerely,

 

IBANESS Congress Organization Committee - http://www.ibaness.org

Go to top