XIII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi

Bildiri Çağrısı 
IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi-Tekirdağ-Güz/Turkey
  
5-6 Ekim 2019 
  

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve 

University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Republic of North Macedonia Ortak Organizasyonu

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi Tekirdağ şehrinde 5-6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve Makedonya’nın "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Republic of North Macedonia tarafından organize edilen IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisine katılmaya davet ediyoruz. Kongreler serimiz, iktisat, işletme ve yönetim alanlarındaki farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirmekte ve katılımcılara bilimsel çalışmalarını sunma, deneyimli uzmanlardan katma değeri yüksek geri–dönüşler alma, fikir alış-verişinde bulunma, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlama fırsatı sunmaktadır. Kongremize gönderilen bildiriler alanında uzman üç hakemin denetiminden geçmektedir. Kongre düzenleme kurulu kongreyi maksimum 200 bildiri ile sınırlandırmıştır. Kongreye yalnızca sözlü sunumlar kabul edilmektedir. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe'dir.

Kongrede sunulan ve hakem denetiminden geçmiş tüm makaleler ISBN’li konferans CD’sinde yer alacaktır.

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi                 :20 Eylül 2019

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi       : 1 Ekim 2019

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi       1 Ekim 2019

Kongre Programı Duyurulması          : 2 Ekim 2019

Kongre Tarihi                                      : 5-6 Ekim 2019

 

Özetlerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderiniz.

 

Katılım Ücreti: 300 TL

Not: Katılım ücreti; yazar ve katılımcı sayısına bakılmaksızın makale başınadır. Her bir ilave makale için ek olarak 300 TL ödenecektir.

 

İlginiz için şimdiden teşekkür ediyor, sizleri 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde Tekirdağ’da düzenleyeceğimiz uluslararası kongreye bekliyoruz.

Saygılarımızla,

IBANESS Kongre Düzenleme Komitesi-http://www.ibaness.org

 

XIII. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management

Call for Papers 
IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management-Tekirdag-Fall/Turkey 
October 5-6, 2019 
Organized by 

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of North Macedonia

 

We would like to invite you to participate in the IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management in Tekirdag, Turkey organized by IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria and "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Republic of North Macedonia. The congress will bring together many distinguished researchers of economics, business and management from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues. All submitted articles have undergone rigorous peer review. The congress organization committee has limited the accepted articles with 200. Only oral presentation opportunity is available during the congress. Language of the congress is English.

All submitted full papers will be included in the congress proceedings CD with ISBN.

Important Dates:

Abstract Submission Deadline                      : September 20, 2019

Full Article Submission Deadline                  : October 1, 2019

Congress Programme                                   : October 2, 2019

Congress Date                                               : October 5-6, 2019

 

You can e-mail your abstract to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We look forward to receiving your submissions and seeing you on October 5-6, 2019 in Tekirdag, Turkey.

Sincerely,

IBANESS Congress Organization Committee - http://www.ibaness.org

 

 

Go to top