XII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi

Bildiri Çağrısı 
IBANESS Kongreler Serisi-Plovdiv/Bulgaria
  
20-21 Nisan 2019 
  

IBANESS,  University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Macedonia Ortak Organizasyonu

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve University  ve Makedonya’nın "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Macedonia tarafından organize edilen IBANESS Kongreler Serisine katılmaya davet ediyoruz. Kongreler serimiz, sosyal bilimler alanındaki farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirmekte ve katılımcılara bilimsel çalışmalarını sunma, deneyimli uzmanlardan katma değeri yüksek geri–dönüşler alma, fikir alış-verişinde bulunma, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlama fırsatı sunmaktadır. Kongreye sözlü sunum, poster ve uzaktan sunum ile katılabilirsiniz. Kongrenin dili İngilizce veya Türkçe’dir.

Kongrede sunulan ve hakem denetiminden geçmiş tüm makaleler ISBN’li konferans CD’sinde yer alacaktır.

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi                 :15 Mart 2019

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi       : 1 Nisan 2019

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi       : 10 Nisan 2019

Kongre Programı Duyurulması          : 15 Nisan 2019

Kongre Tarihi                                      : 20-21 Nisan 2019

 

 Özetlerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderiniz.

 

Katılım Ücretleri:

Standart Paket: 120 € (Sempozyum Çantası)

Üst Paket: 350 € (Sempozyum Çantası, Otobüsle Bulgaristan’a (Plovdiv) ulaşım (Tekirdağ’dan hareket edecek) gidiş-dönüş, 2 gece kahvaltı dahil otel konaklaması)

İlginiz için şimdiden teşekkür ediyor, sizleri 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Plovdiv’de düzenleyeceğimiz uluslararası kongreye bekliyoruz.

Saygılarımızla,

IBANESS Konferans Düzenleme Komitesi-http://www.ibaness.org

 

XII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series

Call for Papers 
IBANESS Congresses Series-Plovdiv/Bulgaria 
April 20-21, 2019 
Organized by 

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of Macedonia

 

We would like to invite you to participate in the IBANESS Congresses Series in Ohrid/Macedonia which will bring together many distinguished social and behavioral science researchers from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues. Languages of the congress are Turkish or English.

All submitted full papers will be Included in the congress proceedings CD with ISBN.

Important Dates:

Abstract Submission Deadline                      : March 15, 2019

Full Article Submission Deadline                  : April 10, 2019

Congress Programme                                   : April 15, 2019

Congress Date                                               : April 20-21, 2019

 

You can e-mail your abstract to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 We look forward to receiving your submissions and seeing you on April 20-21, 2019 in Plovdiv, Bulgaria.

Sincerely,

 

 

IBANESS Congress Organization Committee - http://www.ibaness.org

Go to top