International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series

Call for Papers 
IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA 
March 12-13, 2016 
Hosted by 
University of Agribusiness and Rural Development
Plovdiv/BULGARIA 

We would like to invite you to participate in the IBANESS Conference Series, in Plovdiv/BULGARIA which will bring together many distinguished social and behavioral science researchers from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues.

All submitted full papers will be Included in the conference proceedings CD and

·       Published as a chapter in the reviewed and edited international book series/ Balkan and Near Eastern Studies in Social Sciences or

  • Published in peer reviewed internationally indexed journals: KSP journals http://www.kspjournals.org/ (Journal of Economics and Political Economy; Journal of Economics Library; Turkish Economic Review; Journal of Economic and Social Thought; Journal of Economics Bibliography; Journal of Social and Administrative Sciences) and Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences.

 

You can submit your abstract at http://www.ibaness.org or e-mail it to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Important Dates:

Abstract Submission Deadline                 : February 10, 2016

Full Article Submission Deadline             : February 15, 2016

Registration Fee Deadline                       :  February 15, 2016

 

We look forward to receiving your submissions and seeing you on March 12-13, 2016 in Plovdiv, Bulgaria.

Sincerely,

IBANESS Conference Organization Committee - http://www.ibaness.org

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Konferans Serisi

Bildiri Çağrısı 
IBANESS
Konferanslar Serisi-Plovdiv/BULGARİSTAN  
12-13 Mart 2016 
University of Agribusiness and Rural Development

Plovdiv/BULGARİSTAN  

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 12-13 Mart 2016 tarihleri arasında Agribusiness and Rural Development Üniversitesi’nde düzenlenecek olan IBANESS Konferanslar Serisine katılmaya davet ediyoruz. Konferanslar serimiz, sosyal bilimler alanındaki farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirmekte ve katılımcılara bilimsel çalışmalarını sunma, deneyimli uzmanlardan katma değeri yüksek geri–dönüşler alma, fikir alış-verişinde bulunma, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlama fırsatı sunmaktadır. Kongreye sözlü sunum, poster ve uzaktan sunum ile katılabilirsiniz.

Konferansta sunulan tüm makaleler konferans CD’sinde yer alacak ve

·       Editörlü uluslararası kitap serisinde (Balkan and Near Eastern Studies in Social Sciences)  bölüm olarak yayınlanacak veya

  • Uluslararası indeksler tarafından taranan uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanacaktır: KPS Dergileri http://www.kspjournals.org/ (Journal of Economics and Political Economy; Journal of Economics Library; Turkish Economic Review; Journal of Economic and Social Thought; Journal of Economics Bibliography; Journal of Social and Administrative Sciences) ve Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences.

 

Kongremiz Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ne uygundur. Kongremizde sunulan tebliğler Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ndeki Tebliğ faaliyet türündeki “Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ” statüsündedir.

 

Katılımcılara Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 36. maddesine uygun bir şekilde “katılan personelin adını ve soyadını, kongre adını, kongre bedelini ve tarih bilgilerini” içeren ıslak imzalı fatura ve kongreye iştirak edildiğine ilişkin Katılım Sertifikası ve Yaka Kartı temin edilecektir.

Yeşil pasaportu olmayan, vize alması gereken katılımcılara davet mektubu gönderilecektir.

Özet gönderimi için http://www.ibaness.org sayfasını ziyaret ediniz veya e-posta gönderiniz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi: 10 Şubat 2016

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi: 15 Şubat 2016

Kayıt Parası Ödeme Son Tarihi15 Şubat 2016

 

İlginiz için şimdiden teşekkür eder, sizlerle 12-13 Mart 2016 tarihinde Plovdiv’de düzenleyeceğimiz kongrede birlikte olmayı temenni ederiz.

Saygılarımızla,

IBANESS Konferans Düzenleme Komitesi-http://www.ibaness.org

Go to top