4-5 Mart tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan kongrenin taslak programını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 

   TASLAK PROGRAM

 

 

Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi

Bildiri Çağrısı 
III. IBANESS Kongreler Serisi-Edirne/Türkiye
  
4-5 Mart 2017 
Margi Otel, Edirne, Türkiye

IBANESS,  University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria, University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Macedonia, Ortak Organizasyonu

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi Edirne şehrinde 4-5 Mart 2017 tarihleri arasında Edirne Margi Otelde düzenlenecek olan ve IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve University Makedonya’nın "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Macedonia tarafından organize edilen IBANESS Kongreler Serisine katılmaya davet ediyoruz. Kongreler serimiz, sosyal bilimler alanındaki farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirmekte ve katılımcılara bilimsel çalışmalarını sunma, deneyimli uzmanlardan katma değeri yüksek geri–dönüşler alma, fikir alış-verişinde bulunma, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlama fırsatı sunmaktadır. Kongreye sözlü sunum, poster ve uzaktan sunum ile katılabilirsiniz. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Kongrede sunulan ve hakem denetiminden geçmiş tüm makaleler ISBN’li kongre CD’sinde yer alacak ve uluslararası indeksler tarafından taranan uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanacaktır: KPS Dergileri http://www.kspjournals.org/ (Journal of Economics and Political Economy; Journal of Economics Library; Turkish Economic Review; Journal of Economic and Social Thought; Journal of Economics Bibliography; Journal of Social and Administrative Sciences) ve Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences.

Özetlerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderiniz.

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi                   : 15 Ocak 2017

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi          : 01 Şubat 2017

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi          : 10 Şubat 2017

Kongre Programı Duyurulması         : 15 Şubat 2017

Kongre Tarihi                                  : 4-5 Mart 2017

 

Katılım Ücreti: 250 TL

Not: Katılım ücreti sadece bir katılımcı ve bir makale için geçerlidir. Her bir ilave makale için ek olarak 100 TL ödenecektir.

 

İlginiz için şimdiden teşekkür eder, sizleri 4-5 Mart 2017 tarihlerinde Edirne’de düzenleyeceğimiz uluslararası kongreye bekliyoruz.

Saygılarımızla,

IBANESS Kongre Düzenleme Komitesi-http://www.ibaness.org

 

 

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series

Call for Papers 
III. IBANESS Congress Series-Edirne/Turkey 
March 4-5, 2017 
Organized by 

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of Macedonia

 

We would like to invite you to participate in the IBANESS Congress Series in Edirne/Turkey which will bring together many distinguished social and behavioral science researchers from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues. Languages of the congress are Turkish and English.

All submitted full papers will be Included in the congress proceedings CD with ISBN and published in peer reviewed internationally indexed journals: KSP journals http://www.kspjournals.org/ (Journal of Economics and Political Economy; Journal of Economics Library; Turkish Economic Review; Journal of Economic and Social Thought; Journal of Economics Bibliography; Journal of Social and Administrative Sciences) and Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences.

You can e-mail your abstract to to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Important Dates:

Abstract Submission Deadline             : January 15, 2017

Registration Fee Deadline                    : February 01, 2017

Full Article Submission Deadline          : February 10, 2017

Congress Programme                        : February 15, 2017

Congress Date                                   : March 4-5, 2017

 

We look forward to receiving your submissions and seeing you on March 4-5, 2017 in Edirne, Turkey.

Sincerely,

IBANESS Congress Organization Committee - http://www.ibaness.org

Go to top